Top
Algemene voorwaarden
Betalingsvoorwaarden.

Massage/ sessie :

Inschrijving geschied via het contactformulier.Men betaald bij reservering het gehele bedrag vooruit via "Tikkie" of Bankrekening.

Bij afzegging van de gemaakte afspraak wordt de helft van de sessie in rekening gebracht, wanneer er binnen 24 uur wordt afgezegd zal de gehele sessie in rekening worden gebracht.


Workshops of Cursussen:

·        Inschrijving:
Inschrijving geschied via het contactformulier.
·        Betaling:
Voor aanvang van een Workshop/Cursus dient het volledige bedrag te zijn ontvangen. In overleg kan het bedrag in termijnen worden voldaan.Bij het niet doorgaan van een workshop/cursus wordt het volledige bedrag geretourneerd.
·        Annulering Workshop/Cursus :
Annulering is mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum. Teruggave betalingen is dan minus €100 administratiekosten. Na deze twee weken is betaling van het volledige bedrag verplicht, dit geldt tevens bij tussentijds afbreken door een deelnemer.
  • Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL42 INGB 0007007417 t.n.v. I.M Kramer te Rotterdam onder vermelding van uw naam.
Afmeldingen voor maandagochtend dienen uiterlijk voor vrijdag 17.00 uur te zijn doorgegeven.
Helaas is vergoeding door ziektekostenverzekeraars nog niet mogelijk.

Als je tijdens een traject ergens tegenaan loopt of een vraag hebt, dan mag je mij altijd appen, bellen of mailen!
Mijn aandacht voor jou houdt dus niet op na een massage, healing, coachsessie, workshop of training.
 

Vergoedingen Bedrijfs(coach) traject:
Via de werkgever 
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Overleg met uw leidinggevende in hoeverre de organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. Veel bedrijven nemen de kosten volledig op zich. 

Via de Arbo-dienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijv.  in het kader van burn-out prevenentie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Belastingaftrek voor ondernemers
Bedrijfscoaching is aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, kun je bij het UWV infomeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met de UWV een individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijke kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.